ھەمكارلاشقۇچىلار

بوخەنتاڭ خەلقئارا گۇرۇھى پاي چەكلىك شىركىتى

 بېيجىڭ جۇڭكې شاڭپىن بىئو پەن-تېخنىكا چەكلىك شىركىتى

بېيجىڭ جۇڭكې بۇيۈەن بىئو پەن-تېخنىكا چەكلىك شىركىتى

جىنەن لۈيچۈەن تېببىي دورا تېخنىكا تەرەققىيات چەكلىك شىركىتى قاتارلىقلار
 

شىركەت ئۇچۇرلىرى
ئۇلىنىشلار 
新ICP备14000559号-1